Booking Help: (+47) 74 07 30 00Monday to Friday 8am to 3:30pm CEST

Ønsker du å starte med utleie av feriehus?

Vi tilbyr:


• Profesjonell veiledning og hjelp
• Din Tur har salgskontorer i en rekke europeiske land
• Internettpresentasjon på mange språk
• Tilgang til vår kundeportefølje og sterke merkevare
• Online booking, websalg med betalingsløsning
• Full frihet til å selge eget produkt


Om Din Tur

Selskapet eies i dag av grunneierorganisasjoner i Norge, i hovedsak Allskog og Norges Skogeierforbund, og ble stiftet i 1995. Din Tur har siden oppstarten hatt som motto «å gjøre norsk natur best tilgjengelig». For våre kunder betyr det at vi legger til rette for en vellykket ferie i Norge med naturbaserte aktiviteter. For deg som produktleverandør betyr det at vi hjelper deg å utvikle ditt feriehus eller ditt reiselivsprodukt til å passe kundens krav for på den måten å kunne selge det lettere. Et annet av Din Tur sine prinsipper er at norsk natur best oppleves utenfor de større byene og i små grupper. Vi arbeider derfor ekstra hardt med sysselsetting og best mulig inntjening til våre produkter med beliggenhet utenfor byene.

Som Norges største innkommende turoperatør gjennom mange år, har vi samlet og utviklet standarder for hvordan man på best mulig måte driver utleie av feriehus og organiserer naturbaserte aktiviteter i Norge. Som leverandør til Din Tur får du tilgang til denne standarden, og kan dermed gjøre helt konkrete tilpasninger i forhold til det markedet og den aktiviteten du ønsker å arbeide med.

Din Tur har spisskompetanse på mange aktiviteter, og denne kompetansen kommer også deg til gode som vår leverandør. Vi har i dag standarder for følgende naturbaserte aktiviteter, der feriehuset / overnattingsenheten står i sentrum; sjøfiske, innlandsfiske, vandring, fuglekikking og jakt. Vi arbeider dessuten kontinuerlig med å utvikle nye aktiviteter og standarder.

Vi er også veldig bevisst på at det er vertskapet på et feriested som til syvende og sist hever en ferie fra god til uforglemmelig. Vertskapsrollen er derfor noe vi har mye fokus på.

Så snart ditt produkt følger vår standard og er godkjent av en av våre produktutviklere vil vårt salgsapparat kunne bringe deg kunder. Dette gjøres på flere forskjellige måter.

Kataloger, annonser og messedeltagelse

Din Tur er i ferd med å fase ut deler av katalogproduksjonen til fordel for en økt satsing på internett. Visse markeder krever dog fortsatt informasjon på papir, og for disse produserer vi fortsatt kataloger. Ditt produkt vil få plass i alle katalogproduksjoner med relevans for ditt produkt. Vi sørger dessuten for å markedsføre ditt feriehus i annonsekampanjer og ved å gjennomføre visningsturer for utenlandske tidsskrifter, aviser og turoperatører. Vi deltar hvert år på de viktigste reiselivsmessene i tillegg til aktivitetsbaserte messer, som for eksempel fiskemesser eller birdwatchingmesser. På messene vil vi selvfølgelig markedsføre dine produkter.

Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere som du automatisk blir en del av ved å inngå samarbeid med oss.

Samarbeidspartnere i flere land

Våre viktigste salgskanaler er våre eksterne salgsledd rundt omkring i verden. Via turoperatører, magasiner, turistbyråer og agenter når ditt produkt ut til millioner av potensielle kunder. Vi har to avdelinger i Tyskland hvis oppgave ene og alene er å selge feriehus fra vår portefølje.

Alle våre samarbeidspartnere arbeider direkte mot vårt bookingsystem - noe som gjør bestilling og presentasjon så effektivt som over hode mulig.

Interessert? Ta kontakt via vår e-post eller fyll ut skjemaet nedenfor.


- vi vil skape verdier sammen med deg

 

Copyright © 2010-2023. All written and photographic content on these web-sites are copyrighted DIN TUR AS by norwegian law. Unauthorized use will be considered as theftery, and will be reported.
You are free and welcome to link to any of our articles and destinations anytime.