Booking Help: (+47) 74 07 30 00Monday to Friday 8am to 3:30pm CEST

Fangstregistering

 

Forskrift om rapportering av fangst fra turistfiskevirksomheter  


I Norge har vi en havressurslov, som har som formål å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende marine ressursene, og det tilhørende genetiske materialet. Den skal også medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Loven slår fast at fisken i havet er et fellesgode som myndighetene i Norge skal forvalte. Med dette som bakteppe har Fiskeridirektoratet f.o.m. 1. januar 2018 gjort endringer i forskriftene i den norske Havressursloven. Den viktigste endringen er at turistfiskeanlegg MÅ registrere seg i Fiskeridirektoratets register, samt innrapportere anleggets fangst til direktoratet på lik linje med profesjonelt fiske. I praksis betyr det at du som fiskegjest må daglig registrere din fangst i løpet av ditt opphold. Din innrapporterte fangst vil bli en del av det totale ressursuttaket i Norge.

Alle registrerte turistfiskeanlegg er pliktig til å ha systemer som ivaretar rapportering når du som fiskegjest ankommer anlegget. Din Tur ser på dette med et entusiastisk blikk og ser kun positivt på lovendringen. Vi ser på de nye forskriftene som nødvendig for at vi skal kunne tilby bærekraftig høsting av naturens ressurser.

Hva innebærer de nye forskriftene for deg som fiskegjest på en Din Tur destinasjon?

Du som fiskegjest må registrere all daglig fangst under hele oppholdet. Du vil selvfølgelig få all nødvendig opplæring og informasjon om hvordan fangstregistrering skal foregå av ditt vertskap etter ankomst. Fra 1. januar 2021 vil det kun være lovlig å ta med fisk ut av Norge dersom du har fisket og oppholdt deg hos en turistfiskebedrift, som er registret i Fiskeridirektoratets sitt register over turistfiskebedrifter. Alle feriesteder hos Din Tur er registrert hos Fiskeridirektoratet.

 

Hva skal registeres?

 

- Artene torsk, steinbit, kveite, uer og sei.

- All fangst skal registeres i antall - ikke i kilo.

- Fisk som er satt ut igjen registreres (Catch&Release).

- Nullfangst skal også registreres - altså fisketurer hvor man ikke har fått fisk.

- All fangst skal registreres pr. båt pr. fisketur (fisketur=fiskedag).

 

Hva er den personlige kvoten for utførlses?

 

- Kvoten for utførelse av fiske og fiskevarer er 18 kg, inkludert fiskefilet og ferdiglaga fiskeprodukt.

- Du kan ta med deg kvoten på 18 kg ut av Norge inntil to ganger pr. kalenderår.

- Trofèfisk er ikke lenger akseptert utenfor ordinær utførelseskvote.

- Ferskvannsfisk, som laks, ørret og røye, kommer utenom utførselskvoten på 18 kg.

 

Krav til dokumentasjon ved utførsel av fisk:

Som allerede nevnt ovenfor skal alle dokumentere at fisket har gått for seg i regi av et registrert turistfiske virksomhet når de tar med fiske ut av landet. Dokumentasjon får du utlevert av vertskapet på det besøkte anlegget før avreise. Dette er en kvittering/bevis som gir deg som fiskegjest tillatelse til å utføre en fiskekvote på 18 kg ut av Norge. For orden skyld har vi under beskrvet vilke krav som stilles til et slik dokumentasjon.

Tolletaten vil godta faktura eller tilsvarende legitimasjonsdokument for oppholdet utskrevet til navngitt person i reisefølget eller per person.

Videre skal legitimasjonen inneholde:

- Navn på den registrerte turistfiske virksomheten, adresse og organisasjonsnummer

- Navn på de som har fisket i regi av virksomheten.

- Tidsrom for oppholdet.

- Hvor mange personer oppholdet gjaldt for.

Tolletaten vil også kunne akseptere utskrift av hva den enkelte turistfisker har rapportert til virksomheten det har besøkt. En slik utskrift må angi:

- Virksomhetenes identitet.

- Hvem som har fisket.

- Hvor mye er fisket.

DIN TUR ØNSKER Å UNDERSTREKE AT DITT NAVN OG PERSONALIA IKKE VIL BLI KOBLET TIL DIN REGISTRERTE OG RAPPORTERTE FANGST TIL FISKERIDIREKTORATET.

For mer informasjon, klikk deg inn på fiskeridirektoratets side her

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
Copyright © 2010-2023. All written and photographic content on these web-sites are copyrighted DIN TUR AS by norwegian law. Unauthorized use will be considered as theftery, and will be reported.
You are free and welcome to link to any of our articles and destinations anytime.