Hedmark - Vår

 • Varighet: 5 dager
 • Sesong: April/Mai (på forespørsel)
 • Antall deltakere: min. 4 - max. 8
 • Pris: 13200 NOK
 • Overnatting: Campinghytter. To personer pr. hytte.
 • Inngår i prisen: Guide, transport, mat (frokost, lunsj, middag), overnatting, båtbilletter.
 • Inngår ikke i prisen: Reise til og framøteplass, alkoholholdige drikker
 • Guide: Jon Lurås
 • Distanse / dagsetapper: 100 - 400 km kjøring pr. dag. Kun korte distanser til fots.
 • Fremmøte / Hjemreise: OSL – Gardermoen
 • Hvordan reise hit: www.sas.no / www.wideroe.no / www.norwegian.no
 • Annen nyttig info: Temperaturen kan svinge mellom minusgrader og 20 grader pluss.
Område: Sørøstlandet
Varighet: 5 dager
Dato: April/Mai (på forespørsel)
Pris: 13200 NOK
En tur til de dype skoger i Norges sørøstlige del hvor flere av Norges sjeldneste fugler hekker. Hør vierspurven synge fra en vierbusk ved elva. Hør svartspetten tromme og orrhanen buldre i soloppgangen, når de spiller på ei myr inne mellom furutrærne. Ei perleugle kikker nysgjerrig ned på deg fra reirhullet, mens en elg beiter på bjørkene like ved. Stemningen i de hedmarkske skogene er uforglemmelig og trollsk.

Forventede arter: Ca. 100 arter - deriblant storlom, smålom, sangsvane, kvinand, siland, kongeørn, hønsehauk,  fjellvåk, heilo, jerpe, orrfugl, spurveugle, perleugle, lirype, storfugl, svartspett, gråspett, dvergspett, tretåspett, trelerke, fossekall, ringtrost, svarthvit fluesnapper, granmeis, toppmeis, lappmeis, nøttekråke, lavskrike, bjørkefink, dompap, vierspurv, lappspurv.

Dag 1: Vi møtes på flyplassen og starter straks turen østover mot vår kommende base i barskogen, 100 km unna. Underveis tar vi et par stopp for å se etter bl.a. traner, smålom og storlom. Framme på Finnskogen Turist- og Villmarkssenter i kveldinga innlosjeres dere og god middag av lokale ingredienser blir servert. Etter middag orienterer guiden nærmere om de neste dagers opplevelser.

crane.jpg
brambling.jpg black-throated_diver.jpg
Trane Bjørkefink Storlom

Dag 2: Skal vi få med oss litt spill av orrhane, og kanskje også tiur, må vi være tidlig ute. Det er spillplasser for begge arter i nærområdet rundt overnattingsstedet. Jerpe er en ganske vanlig art her, men dens kryptiske opptreden gjør at vi bare kan håpe på å finne den.

Hakkespettene kan fremdeles gi oss sine trommeserier og mulighetene for at vi både skal får høre svartspett og kanskje også tretåspett er gode. Både granmeis og toppmeis er regelmessige i nærområdet.

Vi spiser så lunsj og tar så en ettermiddagstur enda lengre inn i skogene. Vi stopper opp ved gunstige lokaliteter for bl.a. Vierspurv, dompap, gråspett og tretåspett. Er det kjente hekkinger av perleugle, så besøker vi en rugekasse nå. Perleuglen kikker ut når vi banker på treet og ser ned på oss.

black_woodpecker.jpg crested_tit.jpg tengmalms_owl.jpg
Svartspett Toppmeis Perleugle

Dag 3: Denne dagen tar vi en heldagstur nordvestover mot Hamar og Hedmarken med matpakke. Vi besøker blant annet den kjente trekklokaliteten Åkersvika. I dette området dominerer kulturlanskapet. Vi besøker kunstige dammer som er laget som erstatning for de opprinnelige små  tjerna som er fylt igjen med stein av bøndene. Disse kunstige dammene er blitt samlingspunkt for mange fugler. Horndykker er det nesten i alle sammen!  På området Starene er det hvert år flomdammer på jordene. I den beste tida er det her mange hundre krikkender, brunnakker og stokkender, andre vannfugler er det også her.Vi vil se traner, heilo og kanskje også lappspurvflokker på jordene.

slavonian_grebe.jpg aakersvika.jpg
golden_plover.jpg
Horndykker Åkersvika Heilo

 

Dag 4: Vi kjører ca. 200 km nordover Østerdalen langs norges lengste elv - Glomma. På turen langs Glomma vil vi se ender og svaner og kanskje også noen gjess. Både sædgås og kortnebbgås er potensielle arter. Siland forekommer også regelmessig. Det store håpet på denne turen er likevel lappmeisen. Lappmeisen er en fåtallig art i Sør-Norge, men har de siste årene vært så vennlig å ta i bruk fuglekasser vi har hengt opp for den. Lavskrika er også en art som er vanskelig å finne, men den holder seg i samme habitat som lappmeisen. Lirypa treffes også her.

lirype232.jpg sangsvan2.jpg lavskrike7823-terjekolaas.jpg
Lirype Sangsvane Lavskrike

Dag 5: Siste formiddag bruker vi i nærområdet. Er det arter som vi så langt ikke har funnet, vil vi prioritere disse etter innspill fra reisegruppa.Lunsj og deretter avreise 13.30 mot OSL-Gardermoen.


spurveugle61-terjekolaas.jpg

jerpe39.jpg

elg2342.jpg
Spurveugle Jerpe Elg

 

Hedmark

 • aakersvika-birding-tower.jpg
 • aakersvika-nature-reserve.jpg
 • rustic-bunting-site.jpg
 • siberian-tit-site.jpg
 • the-home-of-the-siberian-tit.jpg
Copyright (c) 2010-2019 Din Tur AS. All rights reserved. Developed by Boman

Back to Top