Vegard Bunes

Område: Sørlandet
Sesong: Hele året.
Pris


Født i Trondheim i 1972, men vokste opp i Nord-Norge. Han har hovedfag i atferdsøkologi (hekkeatferd hos hvitkinngås på Svalbard) fra Universitetet i Tromsø, og har blant annet studert forvaltning, systematikk og taksonomi. Vegard har også pedagogisk utdanning og har jobbet som lektor i sju år i Buskerud. Jobber nå for Natur & Fritid (forhandler av optikk og faglitteratur) og Lista Fuglestasjon hvor han utfører trekktellinger og ringmerking for stasjonen.

Han har ornitologisk erfaring fra de fleste deler av landet inklusive Svalbard, men har de siste årene hatt en spesiell tilknytning til Sør-Norge og Lista. Han reiser mye utenlands og har internasjonal ornitologisk erfaring fra Europa, Nord Amerika, Mellom-Amerika, Afrika og Australia. De siste årene har han spesialisert seg på fugler i Midt Østen. Han sitter i LRSK Buskerud (lokal sjeldenhetskomite) og har vært sekretær og vurderingsmedlem i NSKF (nasjonal sjeldenhetskomitè) siden 2003.

Copyright (c) 2010-2019 Din Tur AS. All rights reserved. Developed by Boman

Back to Top