Dovrefjell og Rondane

Lokasjon: Sør-Øst Norge
Sesong: Mai - August
Dovrefjell og Rondane er mest kjent for Europas eneste bestand av moskus, men er også et glimrende område for fuglekikking. Vil du se boltit, jaktfalk, blåstrupe, temmincksnipe, trane, svømmesnipe eller fjellerke midtsommers, er dette destinasjonen for deg.

Takket være sin bestand av vill moskus og sin beliggenhet langs E6 er Dovrefjell og Rondane blant de mest kjente fjellområdene i Norge. Dovrefjell Nasjonalpark med sine mange små naturreservater er imidlertid ikke bare moskusterreng. For fuglekikkere er fjellpartiet også meget attraktivt.

Snøen forsvinner seint her, og sesongen starter i praksis ikke før i tidlig mai. Da er fjellene fortsatt dekket av snø, mens veier og åkerlandskap i Dovres omgivelser er bare. Store mengder fjellfugler raster i disse områdene i påvente av at snøen skal forsvinne, og arter som boltit, brushane, heilo, småspove, lappspurv og snøspurv gjør da fuglekikkingen fantastisk.

Hekkesesongen starter i tidlig juni og varer til første halvdel av august. Typiske hekkefugler i høyfjellsområdene er blant annet smålom, storlom, sjøorre, svartand, havelle, kongeørn, fjellvåk, jaktfalk, myrhauk, fjellrype, lirype, trane, boltit, grønnstilk, heilo, småspove, svømmesnipe, temmincksnipe, myrsnipe, dobbeltbekkasin, fjelljo, rødnebbterne, jordugle, fjellerke, gulerle, blåstrupe, ringtrost, heipiplerke, steinskvett, gråsisik, snøspurv  og lappspurv. I løpet av en uke i juni/juli er de aller fleste av disse artene være forholdsvis enkle å inkludere til artslista.

storlom-2996
fjelljo325.jpg
heilo843.jpg
Storlom
Fjelljo
Heilo

I lavlandet rundt Høvringen, Dombås og Lesja kan man addere en rekke andre skandinaviske arter til artslista. Jerpe, orrfugl og storfugl er vanlige hønsefugler i furuskogene i lavlandet, og lavskrike samles på foringsplasser i skogsområder om våren. Hakkespetter som tretåspett og svartspett er også vanlige på bestemte lokaliteter i lavereliggende områder.

Er du villig til å bruke en dag på lappmeis er denne også mulig med utgangspunkt i våre feriehus som ligger bare 20 minutters kjøring fra Dovrefjells mest kjente naturreservat, Fokstumyra eller i Høvringen midt i Rondane.

Velkommen!


Overnatting

Please contact us for offer


Fuglearter

Nøkkelarter: storlom (5-10), smålom (1-12), sjøorre (1-12), svartand (1-12), kvinand (1-12), havelle (1-12), havørn (1-12), kongeørn (1-12), fjellvåk (4-10), hønsehauk (1-12), myrhauk (5-8), jaktfalk (1-12), lirype (1-12), fjellrype (1-12), storfugl (1-12), orrfugl (1-12), jerpe (1-12), trane (4-10), boltit (5-8), fjæreplytt (5-8), temmincksnipe (5-8), svømmesnipe (5-8), dobbeltbekkasin (5-8), gluttsnipe (5-10), grønnstilk (5-8), brushane (5-10), fjelljo (5-9), fiskemåke (3-11), rødnebbterne (5-9), spurveugle (1-12), perleugle (1-12), haukugle (1-12), jordugle (1-12), hvitryggspett (1-12), tretåspett (1-12), svartspett (1-12), dvergspett (4-10), fjellerke (5-9), gulerle (5-9), fossekall (1-12), blåstrupe (5-9), rødstjert (5-9), ringtrost (5-9), gråtrost (4-11), rødvingetrost (4-10), gulsanger (6-8), løvsanger (5-9), gransanger (4-10), svarthvit fluesnapper (5-9), granmeis (1-12), toppmeis (1-12), lappmeis (1-12), varsler (1-12), lavskrike (1-12), bjørkefink (1-12), bergirisk (1-12), dompap (1-12), lappspurv (5-9), snøspurv (5-11)

moskus03.jpg
jordugle8432.jpg
svømmesnipe752.jpg
Moskus
Jordugle
Svømmesnipe

Aktiviteter

April - Mai: Storfugl og orrfugl samles på sine spillplasser. Vår guide eller selvguidingssystem hjelper deg å finne stedene. Ta med kamera!

Mai: Fjellet våkner til liv. Tidlige kjøreturer langs bare grusveier vil belønnes med storfugl, orrfugl og jerpe og et utall andre arter på kloss hold.

Mai: Moskusoksene samler seg på sine faste beiteplasser. Vårt selvguidingssystem hjelper deg å finne dyrene.

Juni - august: Veiene i de høyeste områdene er endelig snøfri, og veiene opp mot høyfjellet åpnes. Fjellerke, lappspurv, boltit, fjellrype, svømmesnipe og temmincksnipe kan alle observeres og fotograferes fra bilen!

Selvguiding

Du vil få utlevert et kart og GPS med oversikt over de viktigste lokalitetene ved ankomst overnattingsstedet.

Guidede turer

Det er ingen guidede turer til destinasjonen.

Fotoskjul

Destinasjonen har ingen fotoskjul for utleie.

Hvordan reise hit

Med fly: Fly til Trondheim Lufthavn, Værnes. Dovrefjell ligger ca. 180 km to timers kjøring sør for flyplassen. Lei bil eller ta tog til Dombås.

Med bil: E6 krysser Dovrefjell. De beste fuglelokalitetene ligger mellom 10- 50 minutters kjøring nord for Dombås.

 

 

Dovrefjell

 • blaastrupe2.jpg
 • boltit01-june09-terjekolaas.jpg
 • boltit_DSC6579.jpg
 • brusfugl932.jpg
 • elg73829.jpg
 • fjellerke234.jpg
 • fjelljo325.jpg
 • fjellryp1.jpg
 • fjellvak59.jpg
 • fossekall32.jpg
 • gjok839.jpg
 • grasisik32.jpg
 • gulerle3.jpg
 • hare01-june09-terjekolaas.jpg
 • hare234.jpg
 • heilo2893.jpg
 • heilo843.jpg
 • heipiplerke2.jpg
 • jerpe856.jpg
 • jordugle8432.jpg
 • kongeorn431.jpg
 • lappmeis38.jpg
 • lavskrike13.jpg
 • linerle2cvx.jpg
 • lirype43.jpg
 • moskus.jpg
 • moskus03.jpg
 • moskus09.jpg
 • myrsnipead03.jpg
 • orrfugl11-april09-terjekolaas.jpg
 • orrfugl6.jpg
 • ravn3.jpg
 • ringtrost.jpg
 • rodnebbterne-june09-terjekolaas.jpg
 • rodstilk1209.jpg
 • rodvingetrost.jpg
 • roy4.jpg
 • sandlo34.jpg
 • sivspurv2hammer.jpg
 • smaalom38.jpg
 • smaspove.jpg
 • spurveugleu2i1.jpg
 • storlom7823.jpg
 • strandsnipe214.jpg
 • svarthvit2.jpg
 • svartmeis2.jpg
 • svartspett03.jpg
 • svømmesnipe752.jpg
 • svømmesnipe85293.jpg
 • taksvale6.jpg
 • temmincksnipe-june09-terjekolaas.jpg
 • temmincksnipe59.jpg
 • toppmeis235.jpg
 • trane3232.jpg
 • vipe37832.jpg

Kart

  Copyright (c) 2010-2018 Din Tur AS. All rights reserved. Developed by Boman

  Back to Top