Trondheimsfjord

Lokasjon: Midt-Norge
Sesong: Hele året
Trondheimsfjorden kan trygt betraktes som et Norge i miniatyr. Her kan du oppleve værhard kyst, dype barskoger og høyfjell - alt innenfor et par timers kjøring fra ditt overnattingssted. Vil du se gulnebblom, dobbeltbekkasin, jerpe, lavskrike, haukugle eller spurveugle er Trondheimsfjordområdet stedet å dra...

Trondheimsfjorden er med sine 130 km Norges tredje lengste fjord. Langs østsida av fjorden ligger fruktbare jordbruksområder og utallige mudderfjærer velegnet for rastende andefugler og vadefugler. Mellom fjorden og storhavet ligger den mer karrige Fosenhalvøya med flere av landsdelens beste fuglelokaliteter.

En uke eller fjorten dager i Trondheimsfjordområdet vil kunne produsere de fleste av de skandinaviske spesialitetene. Havørna er en vanlig hekkefugl i fjorden, og kan sees daglig året rundt - spesielt i forbindelse med de beste våtmarksområdene. De viktigste mudderflatene utgjør Trondheimsfjorden våtmarkssystem - områder som samlet betraktes som et av de viktigste RAMSAR-områdene i Nord-Europa. Tusener av fugler bruker fjorden som overvintringsområde eller rasteplasser under trekket. Vinterpopulasjonene består blant annet av smålom, gulnebblom, horndykker, sjøorre, havelle og ærfugl i tillegg til store mengder måker - grønlandsmåke og polarmåke inkludert.

tiur11.jpg tretaaspett32.jpg lavskrik2345.jpg
Storfugl Tretåspett
Lavskrike

Under trekket fylles fjæreområdene opp med andefugler og vadefugler. Over 60.000 kortnebbgås bruker de indre delene av fjorden som rasteområde på sin vei mot Svalbard både vår og høst, og er blant hovedattraksjonene i trekkperiodene. Samtlige av Europas gåsearter er observert i flokkene, men kun sædgås, tundragås og grågås opptrer regelmessig.

Innsjøene rundt fjorden er næringsrike, og er på den måten en sjelden naturtype så langt nord. Skandinavias tetteste bestander av horndykker finnes her, og både smålom og storlom hekker. Dvergmåke hekker så godt som årlig, og sangsvaner i hundretall benytter områdene under trekket vår og høst.

Det er likevel kombinasjonen gode våtmarkslokaliteter med de gode barskogs- og fjellområdene som gjør Trondheimsfjorden til en av landets beste destinasjoner for fuglekikkere. Innlandet domineres av granskog, hvor mange av skandinavias mest eksklusive fuglearter hekker. Storfugl, orrfugl, jerpe og lirype er alle vanlige fuglearter her, og er spesielt lette å lokalisere i april og mai når de er i sine eiendommelige spillpositurer. Traner hekker vanlig helt ned i kulturlandskapet. Hakkespetter som svartspett, tretåspett og gråspett er mulige året rundt. Perleugle, spurveugle og haukugle hekker i gamle hakkespetthull når tilgangen på gnagere er god. De samme bestandsvariasjonene finner man hos fjellvåk, som i gode gnagerår lokalt kan være den vanligste rovfuglen.

spurveugle6422-terjekolaas.jpg jerpe39.jpg kortnebbgaas5.jpg
Spurveugle
Jerpe
Kortnebbgås


Fuglene i fjellheimen er også eksklusive. I små myrdammer kan man finne svømmesniper og brushaner, mens dobbeltbekkasina har sin merkelige leik på tørrere områder i fjellet. Ringtrost, snøspurv, fjellrype, boltit og fjæreplytt er vanskeligere tilgjengelig, men hekker på de høyeste toppene i området. Blåstrupe, lappspurv, lavskrike og gulsanger er blant fjellets mest eksklusive spurvefugler.

Takket være vårt selvguidingssystem er Trondheimsfjordens fugler nå tilgjengelig. Vi har kartlagt de beste områdene innenfor en rimelig dagsreise fra overnattingsstedene.


Overnatting

Frosta Fjordbuer


Les mer / bestill

Skarnsundet Hytte

Les mer / bestill

Fuglearter

Nøkkelarter: (Måneder arten opptrer i parentesen) storlom (5-10), smålom (1-12), gulnebblom (11-5), horndykker (1-12), sangsvane (10-5), kortnebbgås (4-5 / 9-11), sædgås (4-5 / 9-11), tundragås (4-5 / 9-11), sjøorre (1-12), svartand (1-12), kvinand (1-12), havelle (1-12), ærfugl (1-12), siland (1-12), havørn (1-12), kongeørn (1-12), hønsehauk (1-12), jaktfalk (1-12), vandrefalk (1-12), lirype (1-12), fjellrype (1-12), storfugl (1-12), orrfugl (1-12), jerpe (1-12), trane (4-10), tjeld (1-12), boltit (5-8), fjæreplytt (9-5), temmincksnipe (5-9), svømmesnipe (5-8), dobbeltbekkasin (5-6), gluttsnipe (5-10), grønnstilk (5-8), brushane (5-10), tyvjo (5-10), krykkje (1-12), dvergmåke (5-8), grønlandsmåke (11-4), polarmåke (11-4), rødnebbterne (5-9), alke (1-12), lomvi (1-12), teist(1-12), spurveugle (1-12), perleugle (1-12), haukugle (1-12), jordugle (1-12), hubro (1-12), hvitryggspett (1-12), tretåspett (1-12), gråspett (1-12), svartspett (1-12), dvergspett (4-10), gulerle (5-9), fossekall (1-12), blåstrupe (5-9), rødstjert (5-9), ringtrost (5-9), gråtrost (4-11), rødvingetrost (4-10), sivsanger (5-8), gulsanger (6-8), løvsanger (5-9), gransanger (4-10), svarthvit fluesnapper (5-9), granmeis (1-12), løvmeis (1-12), toppmeis (1-12), varsler (1-12), lavskrike (1-12), bjørkefink (1-12), bergirisk (1-12), rosenfink (5-7), konglebit (1-12)*, dompap (1-12), lappspurv (5-9), snøspurv (5-10)

Aktiviteter

Hele året kan man trygt bruke ei uke på destinasjonen, og fortsatt ha mye til gode. Vi har flere gode fotoprodukter i området, og mange av lokalitetene er vel verdt å bruke mer enn en dag på. Her følger noen forslag til gjøremål på destinasjonen.

November - februar: Det er langs fjorden det skjer. Bruk ei uke på våre overvintrende sjøfugler, og forvent arter som polarmåke, grønlandsmåke, praktærfugl, gulnebblom, smålom, horndykker, fjæreplytt og havørn på artslista. I skogen synger uglene, og lavskrika besøker foringsplasser jevnlig oppe i fjellskogen. Er du fotograf kan en dag eller to i vårt fotoskjul for havørn være en hyggelig opplevelse.

Mars - Mai: Orrfugl og storfugl begynner å spille allerede i midten av måneden. Kjør skogsbilveier i området, eller bestill plass i et av våre fotoskjul for artene.

April - mai: Følg vårt selvguidingssystem i ei uke, og vær nærmest garantert arter som smålom, storlom, gulnebblom, horndykker, kortnebbgås, sangsvane, praktærfugl, storfugl, orrfugl, jerpe, lirype, havørn, trane, tretåspett, svartspett, spurveugle, toppmeis og lavskrike - i tillegg til rundt 100 vanligere arter. Våre guider har oppdatert kunnskap om årets severdigheter, og det kan betale seg å benytte en av disse en dag eller to.

Mai: Høysesong for fotografer. Bruk den første uka i mai fornuftig, og få spillende tiur og orrfugl festet til minnebrikken. Vi er også behjelpelige med andre arter, som for eksempel fotoskjul for horndykker, på forespørsel.

Juni: Det er høysesong for dobbeltbekkasin. Bli med på en av våre turer til dobbeltbekkasinas leikplass!

Juni: Høysesong i fjellet. Guide deg selv til de beste fuglene!

Juli: Nøttekråkene er ferdige å hekke, og samles på faste høstlokaliteter. Bruk vårt selvguidingssystem for å finne dem.

Juli - August: Høysesong for vader-entusiaster. De voksne fuglene er på returtrekk, og blant mengdene vanlige arter dukker det alltid en og annen sjeldenhet opp. Fjellmyrløper og temmincksnipe er regulære, mens alaskasnipe, rustsnipe, bonapartesnipe, spisshalesnipe og gulbeinsnipe hører til blant sjeldenhetene som har dukket opp i denne perioden.

August - Oktober: Spurvefuglene har gang i trekket, og det er aktivitet på ringmerkingsstasjonene langs fjorden. Ta kontakt med ringmerkerne, og bli med på en dag eller to med ringmerking!

havrn75.jpg havelle7239.jpg orrfugl-levanger-mai09-terjekolaas.jpg
Havørn
Havelle
Orrfugl

Selvguiding

 

Du vil få utlevert en fyldig perm med informasjon og en ferdigprogrammert GPS med oversikt over de viktigste lokalitetene ved ankomst overnattingsstedet. fi_052_pasvik_skrytnes-1.jpg

Guidede turer


Mid-Norway - spring haukuglea43.jpg

Hvordan reise hit

Trondheim flyplass, Værnes ligger like ved Trondheimsfjorden og er den letteste måten å komme seg hit på. Mange flyselskaper har direkteruter til Trondheim fra kontinentet - blant andre www.sas.no og www.norwegian.no. Lei en bil på flyplassen, eller ta kontakt med oss for bilutleie.

E6 følger Trondheimsfjorden fra Trondheim og nordover.

Det går både jernbane og bussruter langs fjorden.

 

Les David Chapman`s turrrapport fra Trondheimsfjorden her

 

GalleriTrondheimsfjord

 • aannsjon-sommer.jpg
 • aannsjon1.jpg
 • aerfugl328.jpg
 • aerfugl893.jpg
 • blaastrupe7.jpg
 • brusfugl1.jpg
 • dobbelt9120.jpg
 • dobbeltbekkkamo01.jpg
 • dompap388.jpg
 • DSC_1910.jpg
 • DSC_1929.jpg
 • DSC_1949.jpg
 • DSC_1953.jpg
 • DSC_1980.jpg
 • duetrost1.jpg
 • dvergfalk234.jpg
 • ekorn123.jpg
 • elg2342.jpg
 • fjareplytt02.jpg
 • fjell-sommer.jpg
 • fjell-sommer1.jpg
 • fjellmyrloper12.jpg
 • fjellrype4334.jpg
 • fjellvaak8295.jpg
 • fjorden-vinter.jpg
 • fossekall278.jpg
 • fotohide92.jpg
 • fuglekonge.jpg
 • fugletorn.jpg
 • gammelbarskog-sommer.jpg
 • gjok435.jpg
 • grahegre324.jpg
 • granmeis010.jpg
 • gransanger1.jpg
 • grastrupedykker724.jpg
 • greatsnipe-leksite.jpg
 • gronnlands6.jpg
 • gulnebblom02.jpg
 • hare9432.jpg
 • haukuglea43.jpg
 • havelle04.jpg
 • havørn74.jpg
 • havørn75.jpg
 • heilo843.jpg
 • horndykker223.jpg
 • horndykker83.jpg
 • hoyfjell-sommer.jpg
 • islom748.jpg
 • jerpe0912-terjekolaas.jpg
 • jerpe39.jpg
 • kongeonr6431.jpg
 • konglebit07.jpg
 • Kopi av flaggspett97e4.jpg
 • Kopi av graaspett435265.jpg
 • Kopi av handfeeding.jpg
 • Kopi av havelle8336.jpg
 • Kopi av horndykkervinter7238.jpg
 • kortnebbgaas3.jpg
 • kortnebbgaas5.jpg
 • KVINAND865.jpg
 • lake-hammervatnet.jpg
 • lappspurv85.jpg
 • lavskrik2345.jpg
 • lavskrike7823-terjekolaas.jpg
 • leksdalsvatnet-sommer.jpg
 • lirype232.jpg
 • lovmeis.jpg
 • lovsanger8.jpg
 • myrsnipe14.jpg
 • nordlys.jpg
 • nordlys4.jpg
 • nottekraake3.jpg
 • orrfugl-levanger-mai09-terjekolaas.jpg
 • orrfugl08-mai09-terjekolaas.jpg
 • orrfugl2389.jpg
 • oter-terje kolaas.jpg
 • perleugle938.jpg
 • pilfink12312d.jpg
 • praktarfugl223.jpg
 • raadyr472.jpg
 • ravn8438-terjekolaas.jpg
 • ringtrost x.jpg
 • rodnebb38.jpg
 • rodrev1.jpg
 • rodstjert2.jpg
 • rodvinge542.jpg
 • roedstjert4832.jpg
 • Roknesvollen.jpg
 • Roknesvollen3.jpg
 • saedgas436.jpg
 • sangsvan2.jpg
 • sidensvans2.jpg
 • siland723.jpg
 • sivsanger234.jpg
 • sjoeorre2463.jpg
 • skaading-skog.jpg
 • skaading-vinter.jpg
 • skalstu-juni.jpg
 • skalstu-juni1.jpg
 • skalstufjellet-dirttrack.jpg
 • skalstufjellet-vinterfjell.jpg
 • smaalom84.jpg
 • smaaspove92304.jpg
 • sommer-kulturlandskap.jpg
 • spettmeis3.jpg
 • spurveugle02.jpg
 • spurveugle61-terjekolaas.jpg
 • spurveugle6422-terjekolaas.jpg
 • storfugl42389.jpg
 • storfugl739.jpg
 • storskarv84239.jpg
 • storspove5.jpg
 • svartbak04.jpg
 • svarthvitfluesnapper934.jpg
 • svartmeis011.jpg
 • svartspett634.jpg
 • svhvflsn6.jpg
 • svommesnipe483.jpg
 • teist2cx.jpg
 • temmincksnipe35.jpg
 • temmincksnipe842.jpg
 • tiur11.jpg
 • tjeld4.jpg
 • toppmeis923.jpg
 • trane03.jpg
 • tretaaspett32.jpg
 • vandrefalk85.jpg
 • vinter-skog.jpg
 • vinter-skog1.jpg
 • vinter-skog2.jpg
 • vinter-soloppgang.jpg

Kart

  Copyright (c) 2010-2018 Din Tur AS. All rights reserved. Developed by Boman

  Back to Top