Fuglekikking i Norge

sgd-norsk
photo-hides-norsk
guided-tours-norsk

Din Tur har i dag det mest komplette tilbudet for fuglekikking i Norge.

Hos oss kan du leie deg et overnattingssted, og med utgangspunkt i det få tilgang til detaljert kartverk og en forhåndsprogrammert GPS som guider deg til de beste fuglelokalitetene i området. Slik kan du guide deg selv i Norges beste områder for fuglekikking.

Hvis du foretrekker en lokalkjent guide, kan du velge å bli med på en guidet fugletur til en av våre fugledestinasjoner. Vi arrangerer fugleturer både til Varanger, Pasvik, Trondheimsfjorden og Hedmark.

Vi har arbeidet hardt med å tilrettelegge Norge for naturfotografer. Hos oss kan du leie deg et fotoskjul for fuglefotografering, og på den måten få bilder av eksklusive arter som havørn, kongeørn, hønsehauk, dobbeltbekkasin, orrfugl, jerv eller mår.

Velkommen!

Copyright (c) 2010-2019 Din Tur AS. All rights reserved. Developed by Boman

Back to Top